Wersja historyczna publikacji, ważna od: 05.07.2023 14:46:42 do: 05.07.2023 14:52:36, opublikowana przez: Karolina Superczyńska

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej o proporcjonalnej długości do odcinka drogi krajowej

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej o proporcjonalnej długości do odcinka drogi krajowej. Termin przeprowadzenia konsultacji:  07.07.2023 r. - 20.07.2023 r. Sposób konsultacji: ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr 9767/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej o proporcjonalnej długości do odcinka drogi krajowej oraz rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, za pośrednictwem:

  1. poczty elektronicznej na adres e-mail dig@opolskie.pl,
  2. poczty tradycyjnej lub złożyć osobiście: w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Gen. J. Hallera 9, 45-869 Opole, lub w punkcie informacyjnym kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 - Ostrówek, 45-082 Opole.
Dokumenty podlegające konsultacjom:
  • projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej o proporcjonalnej długości do odcinka drogi krajowej
Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczyna się konsultacje: Uchwała nr 9767/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12.06.2023 r.

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Karolina Superczyńska
Data wytworzenia:05.07.2023
Godzina wytworzenia:14:25
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry