Wersja historyczna publikacji, ważna od: 26.06.2023 12:00:53 do: nadal, opublikowana przez: Adriana Urbaniak

Ogłoszenie o konkursie na Pielęgniarkę/Położną Oddziałową Oddziału Klinicznego Neonatologii – Pododdziału Patologii Noworodków Szpitala Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

   

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału Klinicznego Neonatologii - Pododdziału Patologii Noworodków Szpitala Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

  Miejsce oraz termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów: Oferty należy przesłać pocztą na adres: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, ul. Reymonta 8, 45-066 Opole lub złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, od poniedziałku do piątku w godzinach : 7:25 - 15:00 w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia, tj. do dnia 12.06.2023 r. Na kopercie powinno znajdować się: imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego kandydata, a także adnotacja o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału Klinicznego Neonatologii - Pododdziału Patologii Noworodków Szpitala Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu” (o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu).     W załączeniu:
  • ogłoszenie o konkursie
  • załącznik nr 1 - oświadczenia
  • załącznik nr 2 - informacja dot. ochrony danych osobowych

Data ważności:12.06.2023
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Marek Chowaniec
Data wytworzenia:02.06.2023
Godzina wytworzenia:12:55
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry