Wersja historyczna publikacji, ważna od: 09.06.2023 12:49:25 do: 19.07.2023 11:05:15, opublikowana przez: Monika Jodko

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32a tej ustawy poprzez wsparcie organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów w zakresie wkładów własnych pn. “WKŁADY WŁASNE DLA OPOLSKIEGO TRZECIEGO SEKTORA”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy

  HARMONOGRAM Składanie ofert: do 18.05.2023 r. Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert: do 17.06.2023 r.* Rozstrzygnięcie konkursu: do 02.07.2023 r.* *Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 ogłoszenia. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu, adres e-mail: bdo@opolskie.pl ; nr tel.: 77 44 67 847 / d.sordon-bochenek@opolskie.pl ; nr tel.: 77 44 67 849.

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Data wytworzenia:25.04.2023
Godzina wytworzenia:14:53
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry