Wersja historyczna publikacji, ważna od: 06.06.2023 11:05:12 do: 06.06.2023 11:06:55, opublikowana przez: Adriana Urbaniak

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu   Termin przeprowadzenia konsultacji: 6.06.2023 r. – 20.06.2023 r. Sposób konsultacji: Ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzd@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.   Dokumenty podlegające konsultacjom: projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu   Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje, wraz z harmonogramem konsultacji: Uchwała nr  9703/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 czerwca 2023 r.    

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Izabela Damboń-Kandziora Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
Data wytworzenia:06.06.2023
Godzina wytworzenia:10:58
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry