Wersja historyczna publikacji, ważna od: 24.05.2023 09:52:47 do: 30.05.2023 11:31:51, opublikowana przez: Dajana Biedroń

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami – „Marszałkowskie Talenty” w roku 2023

Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2094), art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XVIII/167/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami – „Marszałkowskie Talenty” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 1589), ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami – „Marszałkowskie Talenty” w roku 2023.   Termin naboru wniosków: 01.02.-28.02.2023 r.

Data ważności:28.02.2023
Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Kamińska - Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Dajana Biedroń
Data wytworzenia:23.01.2023
Godzina wytworzenia:05:00
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry