Wersja historyczna publikacji, ważna od: 23.05.2023 11:35:24 do: nadal, opublikowana przez: Tomasz Przygoda

Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2023 zadań publicznych w zakresie wsparcia pn. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Opolska Wieś Przyszłości – Wieś Dzieciom” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU: Składanie ofert do 24.03.2023r. Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 05.05.2023 r.* Rozstrzygnięcie konkursu do 22.05.2023 r.* *terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9 w Opolu, adres e-mail: dwo@opolskie.pl, tel. 77 44 82 123, 77 44 82 107.

Data ważności:24.03.2023
Osoba odpowiedzialna:Marcin Oszańca - Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Tomasz Przygoda
Data wytworzenia:01.03.2023
Godzina wytworzenia:08:11
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry