Wersja historyczna publikacji, ważna od: 13.04.2023 08:59:54 do: nadal, opublikowana przez: Piotr Grzyb

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku pn. ASY OPOLSKIEGO SPORTU, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 15.02.2023 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 31.03.2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 18.04.2023 r.
  Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu, adres e-mail: e.swiatly@opolskie.pl, m.zaba@opolskie.pl, 77 44 29 322/ 327.

Data ważności:15.02.2023
Osoba odpowiedzialna:Roman Stęporowski - Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Piotr Grzyb
Data wytworzenia:17.01.2023
Godzina wytworzenia:09:00
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry