Wersja historyczna publikacji, ważna od: 15.03.2023 15:25:06 do: 23.03.2023 11:32:31, opublikowana przez: Radosław Nowosielecki

Projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa opolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka- Opolskie w latach 2023-2025

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Sejmiku
Rok podjęcia (podpisania):2023
Status:Projekt
Kadencja:VI 2018/2023
Sesja:LII
Data podjęcia (podpisania):13.03.2023
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Budżet województwa

Metryczka

Dokument wytworzył:Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i promocji Regionu - Agnieszka Okupniak
Data wytworzenia:13.03.2023
Godzina wytworzenia:15:24
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry