Wersja historyczna publikacji, ważna od: 01.03.2023 12:56:36 do: 27.04.2023 15:18:25, opublikowana przez: Amelia Gąsiorowska

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 roku pn. „OPOLSKIE DLA MŁODZIEŻY NA 25 LAT OBRONY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  HARMONOGRAM Składanie ofert: do 22.03.2023 r. Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert: do 21.04.2023 r.* Rozstrzygnięcie konkursu: do 06.05.2023 r.* *Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 ogłoszenia. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu, adres e-mail: bdo@opolskie.pl ; nr tel.: 77 44 67 847 a.bednarska@opolskie.pl ; nr tel.: 77 44 67 849.

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Data wytworzenia:01.03.2023
Godzina wytworzenia:12:38
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry