Wersja historyczna publikacji, ważna od: 28.02.2023 14:48:13 do: nadal, opublikowana przez: Monika Jodko

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie specjalnym na realizację zadania publicznego pn. „Miejsce, które jest domem. Przystań dla rodzin i osób w sytuacji kryzysowej” (rok 2023)

W dniu 21 lutego 2023 r. została złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej oferta na realizację zadania publicznego pn. „Miejsce, które jest domem. Przystań dla rodzin i osób w sytuacji kryzysowej”, stanowiąca załącznik niniejszego ogłoszenia. Złożoną ofertę zamieszcza się:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pod adresem opolskie.pl.
Zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji na realizację zadań w trybie specjalnym, w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, zlecanych przez Województwo Opolskie lub jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Opolskiego, każdy w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie 7  dni od dnia publikacji tego ogłoszenia, tj. do dnia 7 marca 2023 r., w jednej z wybranych form:
  • mailowo na adres: bdo@opolskie.pl
  • osobiście w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w:
    1. punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Piastowska 14, w Opolu,
    2. Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, ul. Piastowska 17, pok. 209 w Opolu,
  • listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Piastowska 14, 45-082 Opole.
Dla zachowania terminu wniesienia uwag liczy się data ich wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Caritas Diecezji Opolskiej
Data wytworzenia:21.02.2023
Godzina wytworzenia:15:46
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry