Wersja historyczna publikacji, ważna od: 22.02.2023 14:51:08 do: 22.02.2023 14:59:04, opublikowana przez: Radosław Nowosielecki

LI sesja Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 28 lutego 2023r.

Stan: 21 lutego 2023 r.

PORZĄDEK OBRAD LI SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w dniu 28 lutego 2023 r.

Rozpoczęcie obrad – godz. 10:00
   1. Otwarcie obrad.
   2. Wręczenie Odznak Honorowych "Za zasługi dla Województwa Opolskiego".
   3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
   4. Porządek obrad.
   5. Powołanie sekretarza obrad.
   6. Przyjęcie protokołu z L sesji Sejmiku Województwa Opolskiego
   7. Informacja Przewodniczącego Sejmiku z prac między sesjami.
   8. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego.
   9. Informacja o interpelacjach złożonych między sesjami.
   10. Interpelacje i zapytania.
   11. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wyodrębnionego rachunku środków z Funduszu Pomocy za 2022 rok.
   12. Informacja pn. "Sport wiejski w województwie opolskim" - prezentacja filmowa.
   13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Opolskie za 2022 r.
   14. Podjęcie uchwał w sprawie: a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030, b) w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok.
   15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego „ZABYTEK NA MEDAL”.
   16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia realizacji zadania własnego Województwa Opolskiego pn. „SAMI NIE SAMOTNI” Gminie Głubczyce, w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.
   17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Gogolin realizacji zadania własnego Województwa Opolskiego pn. „ Rekordowo na ludowo w rytmach orkiestr dętych – 800 lat Gogolina” w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2023 r. – V edycja”.
   18. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Prószków realizacji zadania własnego Województwa Opolskiego pn. „ Muzyka łączy pokolenia – IV edycja” w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2023 r. – V edycja”.
   19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego  z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej pod nazwą „Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki” oraz nadania statutu.
   20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Branice.
   21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Opolskiego.
   22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
   23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
   24. Wolne wnioski.
   25. Komunikaty.
   26. Zamknięcie obrad.

Metryczka

Dokument wytworzył:Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro
Data wytworzenia:14.02.2023
Godzina wytworzenia:10:37
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry