Wersja historyczna publikacji, ważna od: 17.02.2023 13:28:45 do: 19.04.2023 14:32:05, opublikowana przez: Paweł Wójcik

Zarząd Województwa Opolskiegoogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego mieszkańcom województwa w 2023 roku pn. “PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO – WYDARZENIA” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Procedura niniejszego konkursu będzie przeprowadzana w oparciu o następujące terminy:  

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 12.03.2023
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 10.04.2023*
Rozstrzygnięcie konkursu Do 24.04.2023*
  *Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu, adres e-mail: a.janus@opolskie.pl, tel. 77 44 67 847

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Agnieszka Janus
Data wytworzenia:17.02.2023
Godzina wytworzenia:13:26
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry