Wersja historyczna publikacji, ważna od: 14.02.2023 13:36:13 do: 22.02.2023 14:51:08, opublikowana przez: Radosław Nowosielecki

LI sesja Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 28 lutego 2023r.

Stan: 14 lutego 2023 r.

PORZĄDEK OBRAD LI SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w dniu 28 lutego 2023 r.

Rozpoczęcie obrad – godz. 10:00
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Porządek obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z L sesji Sejmiku Województwa Opolskiego
 6. Informacja Przewodniczącego Sejmiku z prac między sesjami.
 7. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego.
 8. Informacja o interpelacjach złożonych między sesjami.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wyodrębnionego rachunku środków z Funduszu Pomocy za 2022 rok.
 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Opolskie za 2022 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia realizacji zadania własnego Województwa Opolskiego pn. „SAMI NIE SAMOTNI” Gminie Głubczyce, w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Opolskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 16. Wolne wnioski.
 17. Komunikaty.
 18. Zamknięcie obrad.

Metryczka

Dokument wytworzył:Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro
Data wytworzenia:14.02.2023
Godzina wytworzenia:10:37
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry