Wersja historyczna publikacji, ważna od: 07.02.2023 13:31:03 do: 15.03.2023 08:47:26, opublikowana przez: Bartosz Swoboda

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbrkultury i dziedzictwa narodowego w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2023 r. – V edycja”, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionychpodmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Procedura niniejszego konkursu będzie przeprowadzana w oparciu o następujące terminy:    

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 01.03.2023 r
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 10.05.2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 30.05.2023 r.
  Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu, adres e-mail: dkd@opolskie.pl, tel. 77 44 29 330, 77 44 29 331, 77 44 29 334.

Data ważności:01.03.2023
Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Kamińska - Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Joanna Wilk
Data wytworzenia:06.02.2023
Godzina wytworzenia:07:00
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry