Wersja historyczna publikacji, ważna od: 24.01.2023 11:37:05 do: 18.04.2023 09:55:57, opublikowana przez: Paweł Wójcik

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji i organizacji wolontariatu w 2023 roku pn. „SIŁA WOLONTARIATU W REGIONIE” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

HARMONOGRAM Składanie ofert: do 18.02.2023 r. Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej: do 04.04.2023 r.* Rozstrzygnięcie konkursu: do 24.04.2023 r.* *terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 ogłoszenia Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu, adres e-mail: bdo@opolskie.pl, nr tel.: 77 44 67 847 lub adres e-mail: k.wilkoszewska@opolskie.pl, nr tel.: 77 44 67 845.

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Data wytworzenia:19.01.2023
Godzina wytworzenia:08:19
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry