Wersja historyczna publikacji, ważna od: 19.01.2023 13:32:40 do: 24.02.2023 13:08:45, opublikowana przez: Magdalena Oborska

Prywatne: DOA-ZP.272.56.2022 “Ewaluacja Regionalnych Programów Zdrowotnych realizowanych w województwie opolskim”

W celu prawidłowego złożenia oferty wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem przedmiotowego postępowania pobranym z miniPortalu (czyli strony prowadzonego postępowania) i to właśnie do tego identyfikatora należy odsyłać wykonawców. W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularzu ID z Platformy e-Zamówienia (ocds-..), oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie możliwości jej odszyfrowania. Uwaga: Proszę zwrócić uwagę na prawidłowy ID postępowania pobranego z miniPortalu. Identyfikator postępowania z miniPortalu: e8ae49fa-e94b-4aae-bf8c-ec576be893dc Na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Strona prowadzonego postępowania

Tryb zamówienia:Tryb podstawowy
Zamawiający:Województwo Opolskie
Data ogłoszenia:30.12.2022
Data ważności:28.02.2023

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Dyrektor DOA - Marcin Puszcz
Data wytworzenia:30.12.2022
Godzina wytworzenia:14:38
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry