Wersja historyczna publikacji, ważna od: 03.01.2023 10:05:36 do: 01.02.2023 10:15:54, opublikowana przez: Piotr Grzyb

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – wspieranie drużyn gier zespołowych w rozgrywkach sportowych na poziomie ponadregionalnym w 2023 roku pn. „LIDERZY GIER ZESPOŁOWYCH”skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 31.12.2022 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 17.01.2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do  31.01.2023 r.
  Szczegółowych informacji dotyczących niniejszego konkursu udzielają pracownicy Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu: Ewa Światły, tel. 77 4429322, e.swiatly@opolskie.pl; Marta Kordzińska – Żaba, tel. 77 4429327, m.zaba@opolskie.pl; Piotr Grzyb, tel. 77 5416807, p.grzyb@opolskie.pl.

Data ważności:31.12.2022
Osoba odpowiedzialna:Roman Stęporowski - Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Piotr Grzyb
Data wytworzenia:29.11.2022
Godzina wytworzenia:10:00
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry