Wersja historyczna publikacji, ważna od: 28.12.2022 12:09:43 do: 28.12.2022 12:24:54, opublikowana przez: Justyna Wójcik

Interreg Czechy – Polska 2021 – 2027

4 października 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła program Interreg Czechy-Polska 2021-2027. 29-30 listopada 2022 r. w Harrachovie, miało miejsce I posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A Czechy – Polska. Podczas KM został zaprezentowany i zatwierdzony harmonogram ogłaszania naborów w okresie najbliższych dwóch lat. W nowym okresie programowania 2021-2027 wysokość dofinansowania EFRR wynosi 80%. Strona Programu: https://www.cz-pl.eu/pl/ Tabela nr 1. Budżet programu Interreg Czechy – Polska na lata 2021-2027

Priorytet Udział w % Alokacja EFRR  (mln EUR)
P1. Zarządzanie kryzysowe i środowisko naturalne 14 % 23,404
P2. Turystyka 40 % 66,867
P3. Transport 22 % 36,777
P4. Współpraca instytucji i obywateli 20 % 33,434
P5. Przedsiębiorczość 4 % 6,687
Łącznie 100 % 167,169
Źródło: Materiał opracowany przez Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu. Tabela nr 2. Zatwierdzony harmonogram w ramach Programu Interreg Czechy-Polska:
Priorytet Cel specyficzny Nabór Termin propozycji projektowej Kwalifikowalni beneficjenci
P1. Zarządzanie kryzysowe i środowisko naturalne 1.1 Ratownictwo 15.12.2022 – 3.5.2023 Do 22.03.2023 - władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia; - organizacje, podmioty, jednostki utworzone przez władze publiczne; - organizacje pozarządowe, o ile stanowią część zintegrowanego systemu ratownictwa lub systemu zarządzania kryzysowego; - Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
1.2 Środowisko naturalne 11.2023 – 4.2024 Do 02.2024 - władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia; - organizacje, podmioty, jednostki utworzone przez władze publiczne; - organizacje pozarządowe działające w obszarze ochrony środowiska; - Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej; - instytucje edukacyjne, w tym uczelnie wyższe; - instytucje badawcze; - przedsiębiorstwa państwowe; - kościoły; - izby rolnicze
P2. Turystyka 2.1 Turystyka 15.12.2022 – 28.02.2024 Do 17.01.2024 - władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia; - organizacje, podmioty, jednostki utworzone przez władze publiczne; - organizacje pozarządowe; - Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej; - kościoły i związki wyznaniowe; - asocjacje i stowarzyszenia działające w obszarze ruchu turystycznego wraz z organizacjami zajmującymi się zarządzaniem markami turystycznymi; - instytucje edukacyjne, w tym uczelnie wyższe; - izby gospodarcze
P3. Transport 3.1 Mosty 15.12.2022 – 29.03.2023 Do 15.02.2023 - władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia; - organizacje, podmioty, jednostki utworzone przez władze publiczne; - przedsiębiorstwa państwowe; - właściciele, zarządcy infrastruktury kolejowej
3.2 Drogi 15.02.2023 – 16.08.2023 Do 24.05.2023 - władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia; - organizacje, podmioty, jednostki utworzone przez władze publiczne; - przedsiębiorstwa państwowe; - właściciele, zarządcy infrastruktury kolejowej
3.3 Koleje 15.02.2023 – 16.08.2023 Do 24.05.2023
3.4 Rozwój transportu publicznego i indywidualnego Nabór nie jest planowany do końca 2024 r.
P4. Współpraca instytucji i obywateli 4.1 Podnoszenie efektywności administracji publicznej 07.2023 – 02.2024 Do 11.2023 - władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia; - organizacje, podmioty, jednostki utworzone przez władze publiczne; - organizacje pozarządowe; - Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej; - izby, stowarzyszania, związki i organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego
4.2 „People to people“ 15.12.2022 – 28.02.2023 Do 17.01.2023 - władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia; - organizacje, podmioty, jednostki utworzone przez władze publiczne; - organizacje pozarządowe; - Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej; - instytucje edukacyjne, (w tym uczelnie wyższe); - izby, stowarzyszania, związki i organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego; - kościoły i związki wyznaniowe; - spółdzielnie socjalne
P5. Przedsiębiorczość 5.1 Wsparcie dla transgranicznej przedsiębiorczości 04.2024 – 09.2024 Do 07.2024 - władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia; - organizacje, podmioty, jednostki utworzone przez władze publiczne; - organizacje pozarządowe; - Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej; - uczelnie wyższe; - izby, stowarzyszania, agencje rozwoju, związki i organizacje reprezentujące interesy przedsiębiorców i pracowników oraz samorządu gospodarczego i zawodowego (przedsiębiorcy nie mogą być bezpośrednimi beneficjentami); - instytucje badawcze; - cechy rzemieślnicze; - spółdzielnie socjalne
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z I Komitetu Monitorującego Programu Interreg Czechy - Polska

Metryczka

Dokument wytworzył:Dorota Relidzyńska-Bożentka
Data wytworzenia:14.06.2022
Godzina wytworzenia:08:00
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry