Wersja historyczna publikacji, ważna od: 22.12.2022 13:56:52 do: nadal, opublikowana przez: Adriana Urbaniak

Zapytanie ofertowe – Usługa realizacji kontroli przeprowadzania badań psychologicznych, w zakresie psychologii transportu na podstawie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2021 r. poz.1212 z póź.zm.).

Zapytanie ofertowe

Usługa realizacji kontroli przeprowadzania badań psychologicznych, w zakresie psychologii transportu na podstawie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2021 r. poz.1212 z póź.zm.).

  Miejsce i termin składania ofert Oferty w formie pisemnej należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 , 45-082 Opole do dnia 9 stycznia 2023 r. (złożenie oferty po ww. terminie spowoduje jej odrzucenie) W przypadku przesłania oferty listownie liczy się data stempla pocztowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Oferta na wykonanie usługi na przeprowadzenie kontroli w 2023 r. w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – psycholog”, wraz z dopiskiem „Nie otwierać!”

Data ważności:09.01.2023
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Izabela Damboń-Kandziora Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
Data wytworzenia:22.12.2022
Godzina wytworzenia:13:51
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry