Wersja historyczna publikacji, ważna od: 14.12.2009 10:24:52 do: nadal, opublikowana przez: Sylwia Jóźków

Uchwała Nr 4056/2009 z dnia 03 listopada 2009 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu pn. Nowe technologie na usługach edukacji w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Zarządu
Rok podjęcia (podpisania):2009
Status:Obowiązujący
Kadencja:III 2006/2010
Data podjęcia (podpisania):03.11.2009
Nr aktu prawnego:4056/2009
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Fundusze unijne (DPO)

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka
Data wytworzenia:14.12.2009
Godzina wytworzenia:10:24
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry