Wersja historyczna publikacji, ważna od: 10.11.2022 09:54:39 do: 10.11.2022 09:57:14, opublikowana przez: AGNIESZKA MŁYNARCZYK

DOA-ZP.272.41.2022 „Gadżety promocyjne na potrzeby promocji RPO WO 2014-2020 (kalendarze)”

W celu prawidłowego złożenia oferty wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem przedmiotowego postępowania pobranym z miniPortalu (czyli strony prowadzonego postępowania) i to właśnie do tego identyfikatora należy odsyłać wykonawców. W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularzu ID z Platformy e-Zamówienia (ocds-..), oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie możliwości jej odszyfrowania. Uwaga: Proszę zwrócić uwagę na prawidłowy ID postępowania pobranego z miniPortalu. Identyfikator postępowania z miniPortalu: 5cffe0ad-2f02-436e-93ba-5306fe10b71d Na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Strona prowadzonego postępowania

Tryb zamówienia:Tryb podstawowy
Zamawiający:Województwo Opolskie
Data ogłoszenia:10.11.2022
Data ważności:31.01.2023

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Marcin Puszcz - Dyrektor DOA
Data wytworzenia:10.11.2022
Godzina wytworzenia:09:48
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry