Wersja historyczna publikacji, ważna od: 02.11.2022 13:10:22 do: 02.11.2022 14:44:58, opublikowana przez: Adela Kozina

DOA-ZP.272.38.2022 DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

W celu prawidłowego złożenia oferty wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem przedmiotowego postępowania pobranym z miniPortalu (czyli strony prowadzonego postępowania) i to właśnie do tego identyfikatora należy odsyłać wykonawców. W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularzu ID z Platformy e-Zamówienia (ocds-..), oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie możliwości jej odszyfrowania. Uwaga: Proszę zwrócić uwagę na prawidłowy ID postępowania pobranego z miniPortalu. Identyfikator postępowania z miniPortalu: a3d64cb0-6169-4645-8df0-b62591c5d5ff Na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Strona prowadzonego postepowania

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Województwo Opolskie
Data ogłoszenia:02.11.2022
Data ważności:31.12.2022

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Marcin Puszcz - Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego
Data wytworzenia:02.11.2022
Godzina wytworzenia:13:04
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry