Wersja historyczna publikacji, ważna od: 03.12.2009 18:04:36 do: nadal, opublikowana przez: Sylwia Jóźków

Uchwała Nr 3633/2009 z dnia 16 lipca 2009 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Porozumienia z dnia 18 września 2007 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 -2013 (RPO WO 2007-2013), z wyłączeniem Poddziałań 1.1.1, 1.3.1 i 1.4.2 RPO WO 2007-2013, zmienionego Aneksem nr 1, nr 2 i nr 3.

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Zarządu
Rok podjęcia (podpisania):2009
Status:Nieobowiązujący
Kadencja:III 2006/2010
Data podjęcia (podpisania):16.07.2009
Nr aktu prawnego:3633/2009
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Fundusze unijne (DPO)

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka
Data wytworzenia:03.12.2009
Godzina wytworzenia:18:04
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry