Wersja historyczna publikacji, ważna od: 06.06.2022 14:37:48 do: nadal, opublikowana przez: Iwona Marek

Departament Sportu i Turystyki

ul. Żeromskiego 3 45-053, Opole tel.: (+48) 77 54 16 800 e-mail: dst@opolskie.pl Dyrektor: Roman Stęporowski Z-ca Dyrektora: Bartosz Ostrowski Zadania Departamentu Sportu i Turystyki realizują samodzielne stanowiska pracy do określonych spraw. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

 1. przygotowywanie, opracowywanie, opiniowanie, wdrażanie dokumentów programowych i projektów dotyczących kultury fizycznej i turystyki,
 2. realizacja procedur dotyczących nagród w dziedzinie sportu oraz stypendiów sportowych,
 3. współpraca z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa,
 4. organizacja otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie, wspierania kultury fizycznej, upowszechniania turystyki oraz kontrola i ocena rozliczania realizacji zadań publicznych zleconych w trybie konkursowym i pozakonkursowym,
 5. wspieranie rozwoju kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz znaczących imprez o tej tematyce promujących województwo,
 6. promocja produktów i atrakcji turystycznych województwa opolskiego podczas krajowych i zagranicznych targów, imprez i wydarzeń, a także współpraca z Polską Organizacją Turystyczną i Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną w tym zakresie,
 7. prowadzenie Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI dla dyrektywy 2006/123/WE w sprawie usług na rynku wewnętrznym oraz pełnienie roli koordynatora Systemu dla całego Urzędu,
 8. prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, prowadzenie kontroli w tym zakresie oraz występowanie na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych, na zasadach określonych w treści tych umów,
 9. prowadzenie spraw w zakresie zaszeregowania obiektów hotelarskich, do odpowiedniego rodzaju i kategorii, ewidencja tych obiektów, wydawanie promes oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
 10. prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem wpisu do rejestru organizatorów szkoleń uprawniających do przeprowadzenia szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich, oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
 11. prowadzenie wszystkich spraw w zakresie nadawania uprawnień przewodnikom górskim oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
 12. powoływanie członków komisji egzaminacyjnych z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, organizowanie egzaminów.
Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:01.06.2022
Godzina wytworzenia:09:04
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry