Wersja historyczna publikacji, ważna od: 25.04.2022 12:16:58 do: 04.05.2022 12:05:49, opublikowana przez: Iwona Marek

Opiniowanie projektu strategii rozwoju gminy/strategii rozwoju ponadlokalnego w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji dot. kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, określonych w strategii rozwoju województwa opolskiego

Kategoria:Zagospodarowanie przestrzenne
Komórka organizacyjna:Referat Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Podmioty uprawnione:

Wójt / burmistrz / prezydent miasta

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  • Wniosek wójta / burmistrza / prezydenta miasta
  • Projekt strategii rozwoju gminy
Miejsce składania dokumentów:

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 45-082 Opole lub Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, ul. Hallera 9, 45-867 Opole

Organ właściwy:Zarząd Województwa Opolskiego - uchwała
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.)
  2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego – przyjęty uchwałą Nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 1798 z dnia 14.05.2019 r.)
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej

Metryczka

Dokument wytworzył:Waldemar Zadka - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej
Data wytworzenia:25.04.2022
Godzina wytworzenia:12:16
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry