Wersja historyczna publikacji, ważna od: 25.04.2022 12:12:22 do: 05.01.2023 10:50:27, opublikowana przez: Iwona Marek

Opiniowanie wniosku o ustalenie lokalizacji linii kolejowej w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów infrastruktury

Kategoria:Zagospodarowanie przestrzenne
Komórka organizacyjna:Referat Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Podmioty uprawnione:

PLK S.A. lub właściwa jednostka samorządu terytorialnego

Wymagania i potrzebne dokumenty:

wniosek

Miejsce składania dokumentów:

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 45-082 Opole lub Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, ul. Hallera 9, 45-867 Opole

Organ właściwy:Zarząd Województwa Opolskiego - uchwała
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1984)
  2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego – przyjęty uchwałą Nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 1798 z dnia 14.05.2019 r.)
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej

Metryczka

Dokument wytworzył:Waldemar Zadka - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej
Data wytworzenia:25.04.2022
Godzina wytworzenia:12:11
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry