Wersja historyczna publikacji, ważna od: 21.04.2022 07:36:16 do: nadal, opublikowana przez: Bartosz Swoboda

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 17 marca 2022 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 26 maja 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 15 czerwca 2022 r.
  Szczegółowych informacji dotyczących niniejszego konkursu udzielają pracownicy Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu: Bartosz Swoboda tel. 77 44 29 334, Katarzyna Szałecka-Ptak tel. 77 44 29 336.

Data ważności:17.03.2022
Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Kamińska - Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Bartosz Swoboda
Data wytworzenia:14.02.2022
Godzina wytworzenia:08:00
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry