Wersja historyczna publikacji, ważna od: 21.03.2022 12:04:58 do: 21.03.2022 12:05:12, opublikowana przez: Iwona Marek

Egzekucja opłaty produktowej

Kategoria:Środowisko
Komórka organizacyjna:Referat ds. Opłat i Windykacji
Podmioty uprawnione:

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego z urzędu w stosunku do podmiotów nie uiszczających opłaty produktowej wyliczonej na podstawie Sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP1 lub Rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi.

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  1. Uprawomocniona decyzja określająca wysokość opłaty produktowej.
  2. Upomnienie wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
  3. Tytuł wykonawczy wraz z załącznikami.
Opłaty:

Koszty upomnienia 11,60zł – czterokrotna wartość dodatkowej opłaty pocztowej za nadanie przesyłki pocztowej

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Organ właściwy:Marszałek Województwa
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 z późn.zm.);
  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami odpadami opakowaniowymi (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1114 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa ( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 z późn.zm.);
  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. O postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1438 z późn. zm.);
  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U. 2015, poz. 2367)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U. 2016, poz. 1413);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz.U. 2020, poz. 968).
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Metryczka

Dokument wytworzył:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:29.09.2016
Godzina wytworzenia:12:32
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry