Wersja historyczna publikacji, ważna od: 12.01.2022 08:38:40 do: 12.01.2022 08:49:59, opublikowana przez: Joanna Zarzycka-Poproch

“EKO-REGION” Sp. z o. o. – instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania odpadów maksymalnie 80 000 Mg/rok, tj. 400 Mg/dobę i całkowitej pojemności 516 450 Mg oraz instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o zdolności przetwarzania: 100 000 Mg/rok, tj. 385 Mg/dobę w części mechanicznej oraz 30 000 Mg/rok, tj. 82 Mg/dobę w części biologicznej, zlokalizowanych na terenie Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gotartowie, gm. Kluczbork – zmiana pozwolenia

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Srodowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
Data wytworzenia:31.12.2021
Godzina wytworzenia:08:36
Podmiot udostępniający:Zarząd Województwa Opolskiego
Przewiń do góry