Wersja historyczna publikacji, ważna od: 15.12.2021 12:41:04 do: nadal, opublikowana przez: Paweł Wójcik

Informacja o rozpoczęciu procedury wyłaniania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Województwa Opolskiego na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego V Kadencji

Marszałek Województwa Opolskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Województwa Opolskiego do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego V kadencji. Każda organizacja i każdy podmiot może zgłosić nie więcej niż trzech kandydatów  na członków Rady V kadencji, w ramach prowadzonych rodzajów działalności pożytku publicznego wpisujących się w sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ww. ustawy. Imienne zgłoszenia kandydata dokonuje się na załączonym „Formularzu zgłoszeniowym na członka Rady”, który należy przesłać lub dostarczyć w zamkniętej kopercie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, tj. do 29 grudnia 2021 r.  na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Punkt Informacyjny Kancelarii Ogólnej 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 z dopiskiem: „Zgłoszenie - RDPPWO V kadencja” Szczegółowe informacje  zamieszczone są w załączniku - Informacja o procedurze naboru.

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Data wytworzenia:15.12.2021
Godzina wytworzenia:12:02
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry