Wersja historyczna publikacji, ważna od: 15.12.2021 07:58:33 do: 15.03.2022 12:37:50, opublikowana przez: Iwona Marek

Rejestry, ewidencje i archiwa

   1. Rejestry, ewidencje.

    Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Urzędzie prowadzone są następujące rejestry:
    Departament Organizacyjno - Administracyjny, Biuro Sejmiku
    Lp. Nazwa rejestru Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon e-mail
    1. Rejestr skarg i wniosków właściwe merytorycznie departamenty
    2. Rejestr petycji składanych do organów samorządu województwa

    właściwe merytorycznie departamenty

       
    3. Rejestr aktów wewnętrznych Anna Żurek 77 541 63 89 a.zurek@opolskie.pl
    4. Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw Anna Żurek 77 541 63 89 a.zurek@opolskie.pl
    5.
    Rejestr upoważnień i pełnomocnictw osób/podmiotów do działania w imieniu Zarządu Województwa Opolskiego i Województwa
    Aleksandra Andruszkiewicz 77 541 63 89 a.andruszkiewicz@opolskie.pl
    6.
    Wykaz tematycznych rejestrów umów (tematyczne rejestry umów znajdują się we właściwych merytorycznie departamentach)
    rejestr umów zleceń i o dzieło
    Iwona Marek  77 541 65 86 i.marek@opolskie.pl
    8. Rejestr uchwał Zarządu Województwa Anna Mielec, Katarzyna Piechówka, Marta Warzycha 77 541 63 12 doa@opolskie.pl
    9. Rejestr aktów prawa miejscowego Anna Mielec, Katarzyna Piechówka, Marta Warzycha 77 541 63 12 doa@opolskie.pl
    10. Rejestr uchwał Sejmiku Województwa Radosław Nowosielecki 77 541 65 56 sejmik@opolskie.pl
    11. Rejestr poleceń wyjazdów służbowych właściwe merytorycznie departamenty
    12. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej właściwe merytorycznie departamenty
    13. Rejestr przesyłek wpływających Rejestr przesyłek wychodzących Przemysław Mościchowski 77 541 63 33 p.moscichowski@opolskie.pl
    Forma rejestru: pisemna, a w przypadku  rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz rejestru skarg i wniosków elektroniczna. Godziny, w których można się zapoznać z treścią rejestru: 7.30 - 15.30  
     Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
    Lp. Nazwa rejestru Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon e-mail
    1. Rejestr umów dotacyjnych udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego Jolanta Wieliczko  77 44 82 161 j. wieliczko@opolskie.pl
    2. Rejestr lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Karolina Gumienna 77 44 82 179 k.gumienna@opolskie.pl
    3. Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wykonującą badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu Karolina Gumienna 77 44 82 179 k.gumienna@opolskie.pl
    4. Rejestr psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu Karolina Gumienna 77 44 82 179 k.gumienna@opolskie.pl
    Departament Kultury, Turystyki i Sportu
    Lp. Nazwa rejestru Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon e-mail
    1. Rejestr organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa opolskiego Elżbieta Pasławska 77 442 93 26 e.paslawska@opolskie.pl
    2. Ewidencja zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii Elżbieta Pasławska 77 442 93 26 e.paslawska@opolskie.pl
    3. Rejestr organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich Maria Głogiewicz 77 442 93 26 m.glogiewicz@opolskie.pl
    Departament Infrastruktury i Gospodarki
    Lp. Nazwa ewidencji Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon e-mail
    1. Ewidencja projektów zatwierdzonych organizacji ruchu Marek Karawan 77 44 82 156 m.karawan@opolskie.pl
    Adrian Starowicz 77 44 82 144 a.starowicz@opolskie.pl
    2. Ewidencja wydanych zezwoleń na przewóz osób Anna Walentynowicz 77 44 82 155 a.walentynowicz@opolskie.pl
    Błażej Śmiech 77 44 82 148 b.smiech@opolskie.pl
    3. Ewidencja egzaminatorów przeprowadzających egzaminy państwowe na prawo jazdy Aneta Burosch 77 44 82 183 a.lipinska@opolskie.pl
    Zbigniew Bilski 77 44 82 154 z.bilski@opolskie.pl
    4. Rejestr przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Aneta Burosch 77 44 82 183 a.lipinska@opolskie.pl
    Departament  Skarbu Województwa
    Lp. Nazwa ewidencji Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon e-mail
    1. Ewidencja zasobów nieruchomości Mariusz Kozok 77 44 82 156 m.kozok@opolskie.pl
    Łukasz Gil 77 44 82 143 l.gil@opolskie.pl
    Inspektor Ochrony Danych
    Lp. Nazwa rejestru Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon e-mail
    1. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Wojciech Merkel 77 541 64 50 iod@opolskie.pl
    2. Rejestr naruszeń ochrony danych Wojciech Merkel 77 541 64 50 iod@opolskie.pl
 1. 2. Archiwa

  Archiwum zakładowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Podstawa prawna: Zarządzenie nr 15/2001 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 2 maja 2001r. w sprawie wprowadzenia instrukcji o organizacji i zakresie działalności archiwum zakładowego Urzędu Marszałkowskiego.
   Departament Organizacyjno - Administracyjny
  Nazwa ewidencji Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon
  Ewidencja zasobu rejestru archiwum zakładowego Urzędu Marszałkowskiego Arleta Ciupińska 77 541 64 07
  Rejestr Przechowawców Akt Osobowych i Płacowych Województwa Opolskiego Arleta Ciupińska 77 541 64 07
  Godziny, w których można się zapoznać z treścią: pon. - pt. 7.30 - 15.30

  3. IMI - System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym UE.

 2. W celu realizacji obowiązku współpracy administracyjnej i wzajemnej pomocy pomiędzy administracjami państw członkowskich, Komisja Europejska stworzyła narzędzie informatyczne o nazwie System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI (skrót od ang.: Internal Market Information System).
 3. Czym jest system IMI IMI umożliwia identyfikację właściwych instytucji administracyjnych w państwach członkowskich UE oraz wymianę informacji między nimi w języku narodowym w oparciu o wcześniej przetłumaczone pytania i odpowiedzi. Dzięki IMI instytucje administracji publicznej, takie jak: urzędy gmin, miast, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, ministerstwa, urzędy centralne oraz jednostki samorządu zawodowego mają możliwość zweryfikować w szybki i łatwy sposób autentyczność dokumentów przedstawionych przez usługodawców (przedsiębiorców) oraz osoby legitymujące się określonymi kwalifikacjami. Zakres działaniaSystem IMI obsługuje aktualnie dwa obszary:
  • kwalifikacje zawodowe (PQ - Professional Qualifications) - obszar regulowany przez dyrektywę 2005/36/WE ws. uznawania kwalifikacji zawodowych;
  • usługi (SD - Services Directive) - obszar regulowany przez dyrektywę 2006/123/WE ws. usług na rynku wewnętrznym.
  W Polsce rolę Koordynatora Krajowego Systemu IMI oraz Koordynatora modułu Usługi pełni Ministerstwo Gospodarki (Departament Spraw Europejskich). Rolę Koordynatora modułu Kwalifikacje zawodowe pełni Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Rejestry w systemie IMI prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  Nazwa rejestru Jednostka prowadząca rejestr
  Rejestr przedsiębiorców prowadzących kursy podstawowe i kursy doszkalające dla kandydatów na doradców i doradców ds. bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych Departament Infrastruktury i Gospodarki
  Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
  Usługi turystyczne obejmujące polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium RP lub polowania za granicą Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Rejestr zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% Departament Infrastruktury i Gospodarki
  Rejestr zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami Departament Ochrony Środowiska
  Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu oraz przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów Departament Ochrony Środowiska
  Strona główna systemu IMI Komisji Europejskiej Strona Ministerstwa Rozwoju

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:07.09.2016
Godzina wytworzenia:15:53
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry