Wersja historyczna publikacji, ważna od: 12.11.2021 15:22:21 do: 14.12.2021 14:10:56, opublikowana przez: Monika Jodko

Informacja o rozpoczęciu procedury wyłaniania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) na członków Rady Działalności Pożytku publicznego Województwa Opolskiego V kadencji – NABÓR ANULOWANY

NABÓR ANULOWANY 

Opole, 12 listopada 2021 r.

Informacja o anulowaniu procedury naboru na członków V kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego

W związku z  rozpoczętą w dniu 4 listopada 2021 r. procedurą wyłaniania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.), na członków V kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, informujemy iż ogłoszona procedura została anulowana. Jednocześnie informujemy, iż nowa procedura naboru na członków V kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, rozpocznie się w późniejszym terminie.
 Zbigniew Kubalańca
Wicemarszałek Województwa Opolskiego
      Marszałek Województwa Opolskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Województwa Opolskiego do zgłaszania swoich przedstawicieli na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego V kadencji. Każda organizacja i każdy podmiot może zgłosić nie więcej niż trzech kandydatów  na członków Rady V kadencji, w ramach prowadzonych rodzajów działalności pożytku publicznego wpisujących się w sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ww. ustawy. Imienne zgłoszenia kandydata dokonuje się na załączonym „Formularzu zgłoszeniowym na członka Rady”, który należy przesłać lub dostarczyć w zamkniętej kopercie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, tj. do 17 listopada 2021 r.  na adres: Urząd Marszałkowski województwa Opolskiego Punkt Informacyjny Kancelarii Ogólnej 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 z dopiskiem: „Zgłoszenie - RDPPWO V kadencja” Szczegółowe informacje nt. naboru zamieszczone są w załączniku do Zarządzenia Nr 107/2021 z 3 listopada 2021 r.

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Izabela Podobińska - Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
Data wytworzenia:03.11.2021
Godzina wytworzenia:15:00
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry