Wersja historyczna publikacji, ważna od: 05.08.2021 11:34:44 do: 18.08.2021 11:18:17, opublikowana przez: Izabela Podobińska

Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych, związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w latach 2021/2022 w zakresie wsparcia kształcenia ustawicznego mieszkańców Województwa Opolskiego poprzez realizację Europejskiego Budżetu Obywatelskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych, związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w latach 2021/2022 w zakresie wsparcia kształcenia ustawicznego mieszkańców Województwa Opolskiego poprzez realizację Europejskiego Budżetu Obywatelskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Status:obowiązujący
Data ważności:26.07.2021
Osoba odpowiedzialna:Barbara Kamińska - Dyrektor Biura dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Izabela Podobińska - Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
Data wytworzenia:28.06.2021
Godzina wytworzenia:13:00
Podmiot udostępniający:Zarząd Województwa Opolskiego
Przewiń do góry