Wersja historyczna publikacji, ważna od: 06.07.2021 08:31:17 do: 06.07.2021 08:37:52, opublikowana przez: Joanna Wilczyńska

Gabinet Marszałka

Gabinet Marszałka ul. Piastowska 14 45-082, Opole tel.: 77 54 16 591 e-mail: gm@opolskie.pl Dyrektor: Arkadiusz Kuglarz Z-ca Dyrektora - Daniel Palimąka Rzecznik Prasowy: Violetta Ruszczewska (wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego - Rozdział 8, § 24)

 1. Zakres działania Gabinetu realizują samodzielne stanowiska pracy do określonych spraw. Pracą Gabinetu kieruje dyrektor.
 2. W Gabinecie funkcjonuje stanowisko rzecznika prasowego.
 3. Do zakresu działania Gabinetu Marszałka należy w szczególności:
  1. organizacja pracy Marszałka oraz koordynacja zadań związanych z pełnieniem przez Marszałka funkcji reprezentacyjnej województwa,
  2. koordynowanie kontaktów Marszałka z parlamentarzystami, radnymi, jednostkami samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz z organizacjami politycznymi i społecznymi, związkami zawodowymi i mieszkańcami województwa,
  3. koordynacja spraw związanych z udzielaniem patronatów Marszałka Województwa Opolskiego, w tym prowadzenie ewidencji imprez organizowanych pod patronatem Marszałka,
  4. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przez Marszałka odznaki honorowej „Za zasługi dla Województwa Opolskiego”, w tym obsługa Kolegium Odznaki,
  5. opracowywanie wniosków do Sejmiku i Marszałka o nadanie odznaczeń, odznak i tytułów honorowych oraz o ustalenie regulaminu ustanawiania i przyznawania przez Zarząd tytułów, dyplomów branżowych oraz nagród indywidualnych i zbiorowych, zgodnie z regulaminem przyjętym przez Sejmik,
  6. monitorowanie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego na poziomie samorządu województwa,
  7. utrzymywanie ustawicznych kontaktów z mediami w celu zapewnienia rzetelnej informacji o działalności Marszałka, Zarządu, Urzędu i Sejmiku oraz tworzenia ich pozytywnego wizerunku,
  8. informowanie mediów o działalności samorządu województwa oraz zapewnianie dziennikarzom dostępu do informacji,
  9. udzielanie – w granicach upoważnienia – odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi, których bezpośrednio udziela Zarząd (w formie sprostowań, polemiki, itp.),
  10. monitorowanie i analizowanie doniesień medialnych o tematyce związanej z zakresem działania samorządu województwa oraz przedstawianie ważniejszych publikacji Marszałkowi, Wicemarszałkom i Członkom Zarządu,
  11. nadzór merytoryczny nad zawartością i treściami publikowanymi we wszystkich serwisach tematycznych portalu internetowego samorządu województwa opolskiego,
  12. redagowanie miesięcznika Opolskie Wiadomości Regionalne,
  13. współpraca z departamentami i jednostkami organizacyjnymi w dziedzinie polityki informacyjnej samorządu województwa,
  14. współpraca z organizacjami kombatanckimi i patriotycznymi.

Metryczka

Dokument wytworzył:Joanna Wilczyńska
Data wytworzenia:05.04.2016
Godzina wytworzenia:14:48
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry