Wersja historyczna publikacji, ważna od: 10.05.2021 10:19:55 do: 25.04.2022 11:40:41, opublikowana przez: Iwona Marek

Uzgadnianie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim

Kategoria:Zagospodarowanie przestrzenne > Współpraca z administracją samorządową
Komórka organizacyjna:Referat Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Podmioty uprawnione:

Wójt / burmistrz / prezydent miasta

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  • Wniosek wójta / burmistrza / prezydenta miasta o uzgodnienie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim
  • Projekt decyzji z załącznikiem graficznym
Miejsce składania dokumentów:

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

lub Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
ul. Hallera 9
45-867 Opole

Organ właściwy:Marszałek Województwa – stanowisko
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)
  3. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego – przyjęty uchwałą Nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego
    z dnia 24 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 1798 z dnia 14.05.2019 r.)
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej

Metryczka

Dokument wytworzył: Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej
Data wytworzenia:22.10.2015
Godzina wytworzenia:11:21
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry