Wersja historyczna publikacji, ważna od: 14.04.2021 11:26:06 do: 02.08.2022 09:16:24, opublikowana przez: Elżbieta Kluba

Program „Wspieramy najlepszych IV”

Kategoria:Edukacja
Komórka organizacyjna:Departament Edukacji i Rynku Pracy
Podmioty uprawnione:

Zgodnie z  Uchwałą XXI/195/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2020r. w sprawie zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach programu pomocy stypendialnej realizowanego w ramach projektu pn. „Wspieramy najlepszych III” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

  • uczniowie i uczennice szkół podstawowych (klasy 7 i 8) i ponadpodstawowych, szczególnie uzdolnieni w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Wnioski mogą składać:

  • osoby fizyczne
Wymagania i potrzebne dokumenty:

wniosek zgodny ze wzorem dostępny na stronie www.opolskie.pl

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Edukacji i Rynku Pracy
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Organ właściwy:Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Edukacji i Rynku Pracy ul. Piastowska 14 45-082 Opole
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
  • Statut Województwa Opolskiego
  • Uchwała NR XXI/195/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2020r. w sprawie zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach programu pomocy stypendialnej realizowanego w ramach projektu pn. „Wspieramy najlepszych III” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy
Osoba do kontaktu:Katarzyna Wronka Starszy Specjalista Referat Nauki i Edukacji
Telefon:77 44 67 830
Email:k.wronka@opolskie.pl

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Monika Jurek - Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy
Data wytworzenia:14.04.2021
Godzina wytworzenia:14:02
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry