Wersja historyczna publikacji, ważna od: 13.04.2021 09:27:16 do: 13.04.2021 09:28:21, opublikowana przez: Przemysław Mazur

ROZEZNANIE CENOWE na wykonanie zamówienia na materiały promocyjne (w tym druk książeczki) – Wakacje z Interregiem

Projekt „Wakacje z Interregiem” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środków budżetu państwa oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach  Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Przekraczamy granice Proszę o przedstawienie szacunkowych kwot netto za wykonanie zamówienia na materiały promocyjne (w tym druk książeczki) zgodnie z załączoną specyfikacją. Szacunki proszę uzupełnić w formie załączonej tabeli oraz przesyłać na adres justyna.wojcik@opolskie.pl w terminie do 19 kwietnia 2021 r. Jednocześnie informuję, iż nie jest to zapytanie ofertowe ani postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zapytanie to służy jedynie oszacowaniu wartości zamówienia.

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Przemysław Mazur
Data wytworzenia:13.04.2021
Godzina wytworzenia:08:00
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry