Wersja historyczna publikacji, ważna od: 09.02.2021 14:46:57 do: 15.02.2021 07:51:45, opublikowana przez: Iwona Marek

Tryb działania

Zarząd Województwa działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wewnętrzną organizację prac Zarządu określa Regulamin Prac Zarządu przyjęty Uchwałą Nr XV/89/99 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 1999 r. Podział nadzoru nad komórkami organizacyjnymi pomiędzy członków Zarządu Województwa, Skarbnika Województwa i Sekretarza Województwa określa Zarządzenie nr 48/2020 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie podziału nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, Zarządzenie nr 65/2020 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie podziału nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, Zarządzenie nr 127/2020 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie podziału nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi i Zarządzenie nr 10/2021 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie podziału nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi.

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:02.08.2016
Godzina wytworzenia:12:55
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry