Wersja historyczna publikacji, ważna od: 29.01.2021 14:54:07 do: 28.04.2021 10:40:33, opublikowana przez: Wiesława Deręg

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne (7.4)

Dokumenty do pobrania dla operacji w ramach poddziałania (7.4) "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne"  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku - IW WoPP_7 .4.1-7.6.1 1z Formularz wniosku o przyznanie pomocy - WoPP_7.4.1_7.6.1_1z  

Umowa przyznania pomocy

Umowa przyznania pomocy 4z Załącznik nr 1 do umowy - zestawienie ZRF 4z Załącznik nr 2 do umowy - Wykaz działek ewidencyjnych 4z Załącznik nr 3 do umowy - Kary admin. przed 4z Załącznik nr 3a do umowy - Kary admin. po 4z Załącznik nr 4 do umowy - Informacja po realizacji 4z Załącznik nr 5 do umowy - Plan działalności obiektu kult. 4z

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność 5z - aktualizacja styczeń 2021 r. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 5z - aktualizacja styczeń 2021 r.    

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Wiesława Deręg
Data wytworzenia:17.01.2018
Godzina wytworzenia:15:00
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry