Wersja historyczna publikacji, ważna od: 09.11.2020 10:58:29 do: 12.09.2022 11:59:30, opublikowana przez: Iwona Marek

Stypendia sportowe

Kategoria:Sport
Komórka organizacyjna:Departament Sportu i Turystyki
Dodatkowe informacje:

Zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe

Podmioty uprawnione:

Zawodnicy reprezentujący Województwo Opolskie

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  • Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika za osiągnięte wyniki sportowe
  • Kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie przez zawodnika aktualnej licencji
  • Potwierdzenie właściwego okręgowego lub polskiego związku sportowego osiągnięcia przez zawodnika wyniku sportowego uprawniającego do otrzymania stypendium
  • Oświadczenie właściwego związku sportowego w sprawie objęcia zawodnika programem przygotowań do Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich (dot. kandydatów do stypendium w kategorii „nadzieje olimpijskie”)
Miejsce składania dokumentów:

Departament Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu

Organ właściwy:Sejmik Województwa Opolskiego – podejmuje uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe.
Marszałek Województwa Opolskiego – powołuje Komisję, która rozpatruje wnioski o przyznanie stypendium.
Zarząd Województwa Opolskiego – przyznaje stypendia biorąc pod uwagę rekomendację Komisji
Podstawa prawna:
  • art. 31 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 i art. 35 ust. 5 oraz ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1133)
  • Uchwała Nr X/109/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r., poz. 2392)
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki
Data wytworzenia:28.04.2016
Godzina wytworzenia:12:29
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry