Wersja historyczna publikacji, ważna od: 26.06.2009 09:28:13 do: nadal, opublikowana przez: Iwona Marek

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie ustalenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczenia aktywów trwałych (z wyjątkiem nieruchomości) oraz zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury lub sprzętu medycznego oraz ich przeznaczenia i standardu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Opolskie

Kadencja:III 2006/2010
Sesja:XXXIII

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku
Data wytworzenia:26.06.2009
Godzina wytworzenia:09:28
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry