Wersja historyczna publikacji, ważna od: 16.03.2020 14:11:58 do: 11.05.2021 11:51:43, opublikowana przez: Joanna Wilczyńska

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Kategoria:Środowisko
Komórka organizacyjna:Referat Gospodarki Odpadami
Podmioty uprawnione:

Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów oraz wytwórca komunalnych osadów ściekowych

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Prawidłowo sporządzone sprawozdanie, którego wzór został ogłoszony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. 2010 r. Nr 249 poz. 1674)
Sprawozdania i wykazy, o których mowa w przedmiotowej ustawie należy przedłożyć

 

Miejsce składania dokumentów:

Marszałek Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Organ właściwy:Marszałek Województwa - weryfikacja sprawozdań
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 249, poz. 1674)
Osoba odpowiedzialna:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:03.02.2014
Godzina wytworzenia:13:58
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry