Wersja historyczna publikacji, ważna od: 13.11.2019 07:54:28 do: 10.05.2021 10:32:05, opublikowana przez: Joanna Wilczyńska

Opiniowanie wniosków inwestorów o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycjach towarzyszących

Kategoria:Zagospodarowanie przestrzenne > Współpraca z administracją samorządową
Podmioty uprawnione:

Wg. art. 7 ust. 12, 13 z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycjach towarzyszących  (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1496)

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek Inwestora

Miejsce składania dokumentów:

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
lub
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
ul. Hallera 9, 45-867 Opole

Tryb odwoławczy:

Od postanowienia przysługuje inwestorowi prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (adres: 45-052 Opole, ul. Oleska 19a), w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (tj. za pośrednictwem Zarządu Województwa Opolskiego).

Organ właściwy:Zarząd Województwa Opolskiego - postanowienie
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu
    i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycjach towarzyszących (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1496)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
  3. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego – przyjęty uchwałą Nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 1798 z dnia 14.05.2019 r.)
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej

Metryczka

Dokument wytworzył:Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej
Data wytworzenia:12.11.2019
Godzina wytworzenia:09:25
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry