Wersja historyczna publikacji, ważna od: 19.09.2019 13:06:37 do: 12.03.2020 09:57:43, opublikowana przez: Anna Żurek

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Kategoria:Sprawy obywatelskie
Podmioty uprawnione:

każdy

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  • Skarga lub wniosek sformułowany na piśmie lub wniesiony ustnie do protokołu.
  • Termin przekazania skargi/wniosku według właściwości – 7 dni
  • Termin załatwienia skargi/wniosku (udzielenie odpowiedzi skarżącemu/wnioskodawcy) – nie później niż w ciągu miesiąca
Opłaty:

brak

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Organ właściwy:Sejmik Województwa, Zarząd Województwa lub Marszałek Województwa w zależności od przedmiotu skargi – przekazanie skargi/wniosku według właściwości lub załatwienie skargi/wniosku i poinformowanie skarżącego/wnioskodawcy o sposobie załatwienia.
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r., nr 5, poz. 46)
Osoba odpowiedzialna:Marcin Puszcz - Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego

Metryczka

Dokument wytworzył:Marcin Puszcz - Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego
Data wytworzenia:30.09.2016
Godzina wytworzenia:10:55
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry