Wersja historyczna publikacji, ważna od: 17.07.2019 11:54:22 do: 12.09.2022 11:56:02, opublikowana przez: Joanna Wilczyńska

Wpis do rejestru organizatorów szkoleń (przewodników górskich)

Kategoria:Turystyka
Podmioty uprawnione:

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne spełniające wymagania określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.              o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Wymagania i potrzebne dokumenty:

wniosek z danymi zawartymi w art. 24.5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
lub bezpośrednio w Departamencie Kultury, Sportu i Turystyki
ul. Żeromskiego 3, III piętro

Organ właściwy:Marszałek Województwa - zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów szkoleń
Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki
Data wytworzenia:07.09.2015
Godzina wytworzenia:09:19
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry