Wersja historyczna publikacji, ważna od: 01.07.2019 13:40:55 do: 26.08.2019 13:59:54, opublikowana przez: Natalia Ochędzan

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne (7.4)

Dokumenty do pobrania dla operacji w ramach poddziałania (7.4) "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne"  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku - IW WoPP_7 .4.1-7.6.1 1z Formularz wniosku o przyznanie pomocy - WoPP_7.4.1_7.6.1_1z  

Umowa przyznania pomocy

Umowa_przyznania pomocy_2z Załącznik nr 1 do umowy_- zestawienie ZRF_2z Załącznik nr 2 do umowy - Wykaz działek ew_2z Załącznik nr 3 do umowy_Kary admin.przed_2z Załącznik nr 3a do umowy_Kary admin.po_2z Załącznik nr 4 do umowy_Informacja po realizacji_2z Załącznik nr 5 do umowy_Plan działalności obiektu kult._2z

Wniosek o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 5z Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 5z - obowiązuje od 26.10.2018 r. Formularz wniosku o płatność- wersja 5z - obowiązuje od 22 czerwca 2018 r.  

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Wiesława Deręg
Data wytworzenia:17.01.2018
Godzina wytworzenia:15:00
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry