Wersja historyczna publikacji, ważna od: 18.01.2019 13:20:18 do: 03.08.2020 08:46:57, opublikowana przez: Iwona Marek

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu ul. Żeromskiego 3 45-053, Opole tel.: (+48) 77 44 29 340 fax: (+48) 77 44 29 340 e-mail: dzp@opolskie.pl Dyrektor: Agnieszka Okupniak Z-ca Dyrektora: Mateusz Figiel   (wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego - Rozdział 8, § 19)

  1. Zakres działania Departamentu realizują samodzielne stanowiska pracy do określonych spraw. Pracą Departamentu kieruje dyrektor.
  2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
   1. realizacja współpracy zagranicznej województwa zgodnie z zapisami dokumentu "Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Opolskiego",
   2. współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami wspierającymi współpracę międzynarodową,
   3. współpraca z instytucjami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego, z instytucjami międzynarodowymi, w szczególności Unii Europejskiej, w zakresie realizowanych przez wymienione jednostki kontaktów zagranicznych,
   4. współpraca z instytucjami Unii Europejskiej,
   5. monitorowanie i koordynacja działań oraz realizacji umów związanych ze współpracą międzynarodową Województwa,
   6. opracowywanie projektów dokumentów lub ich modyfikacja, będących podstawą prowadzonej przez województwo współpracy zagranicznej,
   7. obsługa merytoryczna i protokolarna wyjazdów zagranicznych Marszałka i oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych,
   8. udzielanie pomocy merytorycznej departamentom w zakresie spraw związanych z procesem przygotowywania projektów i aplikowania po środki z programów wspólnotowych Unii Europejskiej,
   9. inicjowanie, organizacja, prowadzenie i koordynacja działań związanych z promocją gospodarczą i inwestycyjną województwa przy współpracy z departamentami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami zajmującymi się promocją,
   10. współpraca z departamentami w zakresie realizacji zadań, programów, konkursów i innych działań związanych z promocją regionu,
   11. wykonywanie czynności nadzoru wobec Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego z siedzibą w Brukseli oraz Biura Województwa Opolskiego w Moguncji w zakresie merytoryczno-finansowym.
   12. koordynacja współpracy jednostek samorządu terytorialnego w regionie z Biurem Informacyjnym Województwa Opolskiego w Brukseli, m.in. w zakresie działań promocyjnych,
   13. koordynacja wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu oraz udzielanie wsparcia merytorycznego i organizacyjnego przy nawiązywaniu kontaktów z instytucjami międzynarodowymi.
Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa – Adam Maciąg

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:06.02.2015
Godzina wytworzenia:14:17
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry