Wersja historyczna publikacji, ważna od: 14.01.2019 14:55:20 do: 11.02.2019 07:43:05, opublikowana przez: Piotr Grzyb

Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)ogłasza:otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Data ważności:04.02.2019
Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Kamińska -Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Agnieszka Kamińska -Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki
Data wytworzenia:14.01.2019
Godzina wytworzenia:14:30
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry