Wersja historyczna publikacji, ważna od: 02.01.2019 09:08:14 do: 02.01.2019 09:16:01, opublikowana przez: Joanna Wilczyńska

Tryb działania

Zarząd Województwa działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wewnętrzną organizację prac Zarządu określa Regulamin Prac Zarządu przyjęty Uchwałą Nr XV/89/99 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 1999 r. Podział nadzoru nad komórkami organizacyjnymi pomiędzy członków Zarządu Województwa,   Skarbnika Województwa i Sekretarza Województwa określa Zarządzenie nr 114/2018 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie podziału nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, zmienione Zarządzeniem nr 129/2018 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie podziału nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi.

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:02.08.2016
Godzina wytworzenia:12:55
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry