Wersja historyczna publikacji, ważna od: 22.11.2018 12:16:35 do: 23.11.2018 11:56:46, opublikowana przez: Iwona Marek

Prywatne: Andrzej Buła


Marszałek Województwa Opolskiego
pokój: 162
tel.: (+48) 77 54 16 510, fax: (+48) 77 54 16 512
e-mail: marszalek@opolskie.pl
Oświadczenia majątkowe

W roku 1989 ukończył Akademię Wychowania Fizycznego, uzyskując tytuł magistra wychowania fizycznego. Ukończył studia podyplomowe - w Poznaniu w zakresie organizacji i zarządzania w sporcie, w Opolu w zakresie organizacji i zarządzania w oświacie. W tym roku zdobył tytuł MBA w zakresie zarządzania na Wydziale Ekonomiczno-Menadżerskim Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu.

Przez 13 lat pracował jak nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. W roku 2003 wygrał konkurs na stanowisko dyrektora kluczborskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który zreorganizował i stworzył z niego nowoczesną, placówkę. Był współtwórcą Szkolnego Związku Sportowego „Opolskie”. Od 2003 roku, czyli od momentu powstania klubu sportowego MKS Kluczbork, pracował w tym klubie, a przez cztery lata szefował jego zarządowi piłkarskiemu.

W wyniku wyborów samorządowych został w roku 2006 radnym województwa opolskiego, a w roku 2007 wystartował z sukcesem w wyborach parlamentarnych – zdobył mandat posła RP z ramienia Platformy Obywatelskiej. W sejmie VI, a potem VII kadencji pracował m.in. w komisjach edukacji, nauki i młodzieży oraz kultury fizycznej, sportu i turystyki, a także komisji ustawodawczej. Posłem był do czasu wyboru go na marszałka województwa opolskiego w listopadzie 2013 roku.

W kadencji 2014-2018 został radnym województwa i ponownie radni wybrali go na marszałka województwa. W 2014 r. przewodził negocjacjom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i opolski program został wynegocjowany jako jeden z pierwszych. Przewodniczył także zespołowi negocjacyjnemu Kontraktu Terytorialnego, a w wyniku podpisania tego dokumentu wsparcie uzyskało kilkadziesiąt strategicznych dla regionu projektów. Skala przedsięwzięć w nim zapisanych to około 10 miliardów złotych.
W czasie, gdy był marszałkiem, województwo opolskie w wielu rankingach było i jest liderem w wykorzystaniu funduszy europejskich.

Konsekwentnie realizował program „Opolskie dla rodziny”, wspierający procesy demograficzne i skierowany do rodzin w regionie. Z jego inicjatywy realizowana jest też akcja „Opolska Mama Ma Moc”, angażująca środowiska kobiece w sprawy regionu. W styczniu 2017 r. zainicjował realizację Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (to druga, po małopolskiej, taka inicjatywa na szczeblu regionalnym).
Wraz z objęciem funkcji marszałka Andrzej Buła wniósł do urzędu nowy, partycypacyjny styl zarządzania. W zarządzaniu urzędem charakteryzuje go otwartość, życzliwość i szacunek wobec pracowników.

Metryczka

Dokument wytworzył:Urząd Marszałkowski w Opolu
Data wytworzenia:13.11.2013
Godzina wytworzenia:09:08
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry